Huisregels

  • home  /
  • Huisregels

Huisregels

Huisregels Regenboogfestival Emmen van zaterdag 26 augustus 2023

1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het
evenement.
2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden
aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt
aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden
gedaan bij de politie.
4. Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
• Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
• Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
• Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
7. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij worden verwijderd.
8. De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
9. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
10. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen.
11. Gedurende het Regenboogfestival kunnen er foto en videobeelden gemaakt worden voor promotie van het festival.
12. Het betreden van een attractie is op eigen risico. De organisatie zal het risico minimaliseren door een vrijwilliger toezicht te laten houden bij de desbetreffende attractie.